Mức phạt xây nhà ở không có giấy phép là bao nhiêu ?

0
2505

Mức phạt xây nhà ở không có giấy phép là bao nhiêu?: Mối quan tâm của gia chủ về việc xây nhà mà chưa có giấy phép cho nên một số trường hợp khi mua đất đang trong thời gian cấp sổ đỏ hoặc đã có sổ nhưng đang chờ cấp giấy phép xây dựng, đôi khi để theo kịp tiến độ và đúng với năm xem tuổi làm nhà, mà nhiều chủ nhà đã tiến hành thi công trước khi có giấy phép.

Và trên thực tế không phải trường hợp nào cũng đủ điều kiện để được cấp phép theo quy định, vậy nếu xây dựng nhà ở trên mảnh đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng trên đất chưa được cấp phép thì mức phạt sẽ là bao nhiêu ?

Mời các bạn cùng tham khảo mức phạt theo quy định tại khoản 6 điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ–CP như sau:

1/ Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị không có giấy phép

2/ Mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với việc xây dựng các công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình

3/ Mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (trường hợp phải xin giấy phép theo quy định) hoặc các công trình khác.

Bài Viết Liên Quan