Cách tính chi phí xây nhà 1 trệt 1 lầu, tum sân thượng

0
100949

Cách tính chi phí xây nhà 1 trệt 1 lầu, tum sân thượng

Công ty xây dựng Nguyên hướng dẫn gia chủ cách tính chi phí xây dựng ngôi nhà 1 trệt 1 lầu, 1 trệt 1 lầu 1 tum sân thượng. Tuy nhiên với cách tính này chỉ tương đối để các bạn chuẩn bị kinh phí vì chi phí thi công còn phụ thuộc vào các yếu tố sau: Gía vật tư tại nơi thi công, Đất nơi thi công, thiết kế, và chuẩn loại vật tư…(Chi phí này đã bao gồm vật tư, nhân công, thiết kế).

Dùng công thức tính đơn giản nhất.

  • Móng băng tính 30-50% diện tích trệt nhân(x) đơn giá xây thô.
  • Diện tích xây dựng các tầng kể cả cầu thang, chuồng cu tính 100% diện tích x đơn giá trọn gói.
  • Mái tính 20-50% diện tích nhân (x) đơn giá trọn gói.

Cách tính chi phí xây nhà 1 trệt 1 lầu có diện tích rộng 4m x dài 20m = 80 m2 (1 trệt, 1 lầu mái tôn).

Đơn giá xây trọn gói: 4.600.000 đ/m2 đơn giá xây thô là 3.100.000 đ/m2.

Cách tính chi phí xây trọn gói như sau:

Móng băng: 50% x 80m2 x 3.100.000 = 124.000.000 đ

Chi phí diện tích sàn: 100% x 2 tầng x 80m2 x 4.600.000 = 736.000.000 đ

Mái tôn: 20% x 80m2 x 4.600.000 = 73.000.000 đ

Tổng chi phí phải chuẩn bị xây nhà : 124.000.000 + 736.000.000 + 73.000.000 = 933.000.000 đ

( Chín trăm ba mươi ba triệu đồng )

Cách tính chi phí xây nhà 1 trệt 1 lầu 1 tum có diện tích 4m x dài 20m = 80 m2 , tum 40m2, sân thượng 40m2 .

Đơn giá xây trọn gói: 4.600.000 đ/m2 đơn giá xây thô là 3.100.000 đ/m2.

Cách tính chi phí xây trọn gói như sau:

Móng băng: 50% x 80m2 x 3.100.000 = 124.000.000 đ

Chi phí diện tích sàn: 100% x 2 tầng x 80m2 x 4.600.000 = 736.000.000 đ

Tum: 100% x 40m2 x 4.600.000 = 184.000.000 đ

Sân thượng: 50% x 40m2 x 4.600.000 = 92.000.000 đ

Tổng chi phí phải chuẩn bị xây nhà : 124.000.000 + 736.000.000 + 184.000.000 + 92.000.000 = 1.136.000.000 đ

( Một tỷ một trăm ba mươi sáu triệu đồng )

Cách tính Chi phí trên chưa bao gồm công trình phụ: cổng rào, sân, hàng rào….

Bạn chỉ cần thay đổi chữ màu đỏ diện tích ngôi nhà và yêu cầu thiết kế của bạn sẽ tính ra được chi phí xây dựng ngôi nhà của bạn. Cách tính trên chỉ tương đối vì đơn giá thi công trọn gói còn phụ thuộc vào cách yếu tố: Khu vực thi công, thiết kế, chuẩn loại vật tư…